در حال بارگذاری ویدیو ...

راهنمای نصب زبان فارسی بر روی کتابخوان الکترونیکی اونیکس بوکس

کمکس وان
کمکس وان

در این ویدیو میتوانید چگونگی نصب زبان فارسی بر روی کتابخوان الکترونیکی اونیکس بوکس بیاموزید.
https://kemex.one/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

راهنمای نصب زبان فارسی بر روی کتابخوان الکترونیکی اونیکس بوکس

۰ لایک
۰ نظر

در این ویدیو میتوانید چگونگی نصب زبان فارسی بر روی کتابخوان الکترونیکی اونیکس بوکس بیاموزید.
https://kemex.one/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3/