Skip to main content
استعلام خلافی خودرو
۶۹ بازدید

  • Mohadeseh &

موتور سیکلت پرنده با موفقیت در آسمان پرواز کرد

موبنا
کانال تایید شده موبنا
منتشر شده در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۷

یک مخترع چینی که یک موتورسیکلت پرنده تولید کرده است، آن را با موفقیت آزمایش کرد.