Skip to main content
نماوا
۱۰۴ بازدید

نبوغ چارلی

جعفر
جعفر
منتشر شده در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۸

صحنه فیلم نشان دهنده خطر سقوط است اما تروکاژ بکار رفته دراینجا نشان داده میشود.