در حال بارگذاری ویدیو ...

امن ترین و‌عجیب ترین ساختمون اداری جهان!!!پنتاگون

chhepassa
chhepassa

پنتاگون، بزذگترین ساختمون اداری در جهانه، که ۸۰ ساله بنا شده، و یکی از قدرتمند ترین و اسرارا امیز ترین ساختمون های جهانه!
از چه بحاظ قدرتمنده؟! از نظر افردای که داخلش مشغول کار هستن! این ساختمون ، جز امن ترین ساختمون های دنیا هم هست، چون اسناد محرمانه زیادی اونجا وجود داره،پس بریم ببینیم داخلش چه خبره؟

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

امن ترین و‌عجیب ترین ساختمون اداری جهان!!!پنتاگون

۲ لایک
۰ نظر

پنتاگون، بزذگترین ساختمون اداری در جهانه، که ۸۰ ساله بنا شده، و یکی از قدرتمند ترین و اسرارا امیز ترین ساختمون های جهانه!
از چه بحاظ قدرتمنده؟! از نظر افردای که داخلش مشغول کار هستن! این ساختمون ، جز امن ترین ساختمون های دنیا هم هست، چون اسناد محرمانه زیادی اونجا وجود داره،پس بریم ببینیم داخلش چه خبره؟

علم و فن آوری