در حال بارگذاری ویدیو ...

ساخت دستگاه کره گیر خانگی

کمپانی ای جی
کمپانی ای جی

دستگاه کره گیری در صنایع غذایی و خوراکی و ...کاربرد دارد. با این دستگاه، می توانید محصولات زیادی که طرفدار بالایی دارد تولید کنید. محصولات تولید شده حاصل از دستگاه کره گیری شامل محصول کره گیر بادام زمینی و کره پسته و ... می باشد. دستگاه های کره گیر بادام زمینی و برقی از نظر ساختار چند مدل دارد:

بالا زن

پایین زن

دستگاه های کره گیر بالا زن و پایین زن هر دو به یک روش در مدت زمانی کوتاه با سرعتی بالا تولید می کنند و محصولاتی با کیفیت و ارگانیک را تحویل می دهند. دستگاه های کره گیر بالا زن و پایین زن فقط در نوع جایگذاری موتور با هم تفاوت دارند. در دستگاه بالا زن، موتور در بالای دستگاه قرار دارد و در دستگاه پایین زن موتور در مرکز دستگاه قرار دارد.
مطالعه ادامه متن:
https://www.ag777.com/blog/Making-a-home-butter-maker

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

ساخت دستگاه کره گیر خانگی

0 لایک
0 کامنت

دستگاه کره گیری در صنایع غذایی و خوراکی و ...کاربرد دارد. با این دستگاه، می توانید محصولات زیادی که طرفدار بالایی دارد تولید کنید. محصولات تولید شده حاصل از دستگاه کره گیری شامل محصول کره گیر بادام زمینی و کره پسته و ... می باشد. دستگاه های کره گیر بادام زمینی و برقی از نظر ساختار چند مدل دارد:

بالا زن

پایین زن

دستگاه های کره گیر بالا زن و پایین زن هر دو به یک روش در مدت زمانی کوتاه با سرعتی بالا تولید می کنند و محصولاتی با کیفیت و ارگانیک را تحویل می دهند. دستگاه های کره گیر بالا زن و پایین زن فقط در نوع جایگذاری موتور با هم تفاوت دارند. در دستگاه بالا زن، موتور در بالای دستگاه قرار دارد و در دستگاه پایین زن موتور در مرکز دستگاه قرار دارد.
مطالعه ادامه متن:
https://www.ag777.com/blog/Making-a-home-butter-maker