Skip to main content
علی بابا
۷۳ بازدید

آموزش اسکیس و راندو "Sketch & Rando"

فیلسوف
فیلسوف
منتشر شده در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

آموزش اسکیس و راندو (برای اولین بار در ایران)
دراین مجموعه مباحث به 5 فصل از مقدماتی تا پیشرفته آموزش داده میشود؛ فصل اول “اصول و مبانی پرسپکتیو” - فصل دوم “طراحی اشکال ساده" - فصل سوم “طراحی اشکال پیچیده” - فصل چهارم “طراحی فضای داخلی” - فصل پنجم “طراحی فضای خارجی” که از طراحی خطوط براساس پرسپکتیو شروع و به رنگ آمیزی سریع خاتمه میابد. بیش از "20" ساعت آموزش، برای دانلود این مجموعه آموزشی با شماره 09353953040 تماس حاصل فرمایید.