در حال بارگذاری ویدیو ...

گیتی خامنه، یاریگران زندگی، ثانیه پنجاه و نهم - ثانیه 59 - ثانیه 59 ام

یاریگران زندگی
یاریگران زندگی

گیتی خامنه
گل مخدری خطرناک و اعتیاد آور است
همه باهم نه به اعتیاد
#یاربگر هم باشیم
ثانیه پنجاه و نهم

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

گیتی خامنه، یاریگران زندگی، ثانیه پنجاه و نهم - ثانیه 59 - ثانیه 59 ام

1 لایک
0 کامنت

گیتی خامنه
گل مخدری خطرناک و اعتیاد آور است
همه باهم نه به اعتیاد
#یاربگر هم باشیم
ثانیه پنجاه و نهم

آموزش