Skip to main content
تک بلیط
۱۸۴ بازدید

گذری در خیابان های تروندهایم،سومین شهر بزرگ نروژ

matinvisa
matinvisa
منتشر شده در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۶

تروندهایم یا تروندهیم سومین شهر بزرگ نروژ است که در منطقه سور تروندلاگ واقع شده‌است. این شهر اولین پایتخت نروژ بود که بعدها پایتخت به اسلو انتقال یافت.