Skip to main content
علی بابا
۱۴۱ بازدید

گردوشکن آپارتمانی بی صدا

هادی بشارتی
هادی بشارتی
منتشر شده در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۶

گردو و بادام و فندق را براحتی می شکند و ایجاد صدای چکشکاری نمی کند