در حال بارگذاری ویدیو ...

تقدیم به RBHSH❤

۱۴۵ بازدید
MmoonlightM
MmoonlightM

خیلی دلم میخواست بیشتر راجبش حرف بزنیم ولی شاید این متنه یجورایی کافی باشه..
Up in the morning
صبح زود بیدار میشم
Up in the evening
شب ها هم تا دیر وقت بیدارم
Picking down clocks
When the birds come out to eat
Oh to eat
وقتی پرنده ها برای غذا خوردن از لونه شون بیرون میان، ساعت ها رو جمع میکنم

Up on the mountain
توی کوهستانم (اوج)
Down in the king's lair
توی مخفی گاه پادشاه ام (پایین ترین موقعیت)
(موقعیتم تغییر میکنه)
Pushing these blocks
In the heat of the afternoon,
Oh afternoon
توی این گرمای بعدازظهر (شرایط سخت) با این موانع میجنگم

We were never welcome here
We were never welcome here at all
No.
اینجا هیچ وقت از ما استقبال نشد. نه

It’s who we are
ما همینیم که هستیم
Doesn’t matter if we’ve gone too far
مهم نیست اگه زیادی پیش رفتیم
Doesn’t matter if it’s all okay
مهم نیست اگه همه چی مرتبه
Doesn’t matter if it’s not our day
مهم نیست اگه امروز روز ما نیست

So won’t you save us
What we are
نمیخوای ما رو از دست خودمون نجات بدی؟
Don’t look clear
با اون دید ساده ای که داری به اطراف نگاه نکن
Cause it’s all uphill from here
Oh.
چون همه چی از اینجا سر بالاییه (مسیر سخته)

Up in the attic
بالا توی اتاق شیروونی ام
Down in the cellar
پایین توی زیر زمین ام
Lost in the static
درگیر راکد بودن شدم
Coming back for more
Oh for more
برمیگردم تا بیشتر به دست بیارم

Out with the reason
با یه دلیلی بیرون میرم
In with the season
و وقتی فصلش برسه برمیگردم داخل
Taking down names
In my book of jealousy
Jealousy
و اسم ها رو توی کتاب حسادت ام مینویسم (کسایی که بهشون حسادت کردم رو به خاطر میسپرم)

نظرات
Loading...