در حال بارگذاری ویدیو ...

جیمین در Tiktok از 70 میلیارد عبور کرد(BTS V Blue & Grey)

shina
shina

آهنگ BTS V Blue & Grey سریعترین آهنگ برای رسیدن به 1 میلیون نفر می شود ، جیمین در Tiktok از 70 میلیارد عبور کرد.

نظرات
در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.