Skip to main content
تک بلیط
۵۸۶ بازدید

  • از چیزایی که دوست دارم

صحبت های جنجالی و صحیح کویتی پور

از چیزایی که دوست دارم
از چیزایی که دوست دارم
منتشر شده در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

صحبت های کویتی پور در مورد حبیب، فریدون فروغی، فرهاد، فردین...