در حال بارگذاری ویدیو ...

چگونه می توانیم طلاق را کاهش دهیم؟

فروشگاه اینترنتی برنا اندیشان

من مخالف ازدواج نیستم، من موافق عشق هستم، اگر عشق به ازدواج تبدیل شود خوب است ولی امیدوار نباش که ازدواج بتواند عشق بیاورد این غیر ممکن است. عشق می تواند به ازدواج تبدیل شود، باید خیلی هشیارانه عمل کنی تا بتوانی عشق را به ازدواج بدل کنی.
در این ویدیو اشو در مورد عشق واقعی صحبت می کند و توضیح می دهد که چگونه می توانیم طلاق را کاهش دهیم.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال