Skip to main content
نماوا
۴۰ بازدید

  • FariandDari
  • "*Gray Moon*"
  • BT ALin
  • امیر

BT ALiEN-کتاب نی نوای الهی از پال توئیچل

BT ALin
BT ALin
منتشر شده در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۸

عنوان: نی نوای الهی
نوشته: پال توئیچل
ترجمه: مهیار جلالیانی
تعداد صفحات: ١٣٩

با مطالعه این کتاب میتوانید به واقعیت وجود خویش در مقام روح پی برد راز قدرت تخیل یا همان قابلیت الهی که میتوان از ان در جهت متحول ساختن زندگی بهره گرفت در دستان شماست هفت قانون معنوی بینایی را فرا گیرید و با کمک آنها آینده خود را در هماهنگی با روح جهان شمول الهی و در جهت بالا ترین منافع متصوره برای همگان بیافرینید.اگر مایلید ارباب تقدیر خود گشته و به همکاری آگاهانه با خداوند نایل شوید روش کار را در این کتاب خواهید یافت مشروط بر اینکه به رهنمودهای روح الهی گوش بسپارید.

https://www.tarafdari.com/node/1469365