Skip to main content
۳۱۹ بازدید

راز بقای بلوط ها

داریوش
داریوش
منتشر شده در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۶

راز بقای بلوط ها
بیماری ها و آفاتی که درختان بلوط را تهدید و همچنین پرندگانی که باعث از بین رفتن این آفات می شوند در این برنامه مورد بررسی قرار می گیرند.