در حال بارگذاری ویدیو ...

کاربردهای شگفت انگیز کلمه would + آموزش زبان انگلیسی

وکب استارتر
کانال تایید شده وکب استارتر

تمام آنچه باید درباره کاربرد و گرامر would بدانید:

1.به یاد داشته باشید که تلفظ این کلمه با جای خالی است نه جای خالی. همان‌طور که در ویدیوی بالا توضیح داده‌شده است.
2.فعل would بیشتر ندارد و شکل‌های عجیب‌وغریبی که در ویدیو توضیح داده‌شده است برای آن وجود ندارد.
3.در اکثر ساختارهایی که با این فعل یعنی would در زبان انگلیسی وجود دارد فعل بعدازآن به‌صورت ساده می‌آید.

منفی کردن فعل would چگونه است؟
برای منفی کردن این فعل به‌راحتی می‌توانید با اضافه کردن not بعد از would حالت جمله را منفی کنید.

They would not be looking at us
(آن‌ها در حال تماشای ما نخواهند بود)

شیوه سؤالی کردن فعل would چگونه است؟

ساختن حالت پرسشی در جملاتی که فعل would در آن‌ها وجود دارد بسیار آسان است. کافی است که جای ضمیر را با فعل would عوض کنید. مثال‌های زیر برای سؤالی کردن توجه کنید.

فعل would و سایر فعل‌های کمکی به‌تنهایی معنی خاصی در جمله ندارند ولی به‌طورکلی would بیان‌کننده حالت شرط و التزام و غیرواقعی بودن اتفاق در جمله است.

کاربردهای شگفت‌انگیز would در زبان انگلیسی
در این بخش از مقاله آموزشی‌مان به توضیح کاربردهای فعل would در زبان انگلیسی می‌پردازیم.

1.کاربرد would برای بیان عملی درگذشته

When I was a child I would play football at school
(وقتی‌که بچه بودم در مدرسه فوتبال بازی می‌کردم)

در این حالت معنی would با کاربرد فعل used to یکسان است. وقتی‌که از فعل used to استفاده می‌کنیم منظور ما این است که ما درگذشته عادت داشتیم کاری را انجام دهیم ولی اکنون دیگر آن کار را انجام نمی‌دهیم و آن عادت را کنار گذاشته‌ایم. Would در این حالت دقیقاً معادل فعل used to است.

2.کاربرد would برای بیان قصد و نیت در زبان انگلیسی

نام دیگر این کاربرد درواقع زمان آینده درگذشته ساده است. در کتاب گرامر برای تنبل‌ها نسخه اول کامل به این موضوع و سایر زبان‌ها پرداخت این برای تهیه می‌توانید از این لینک اقدام کنید.

He said he would invite me to dinner
(او گفت که مرا به شام دعوت می‌کند)

همان‌طور
که در ابتدای این مطلب نیز به شما اشاره کردم همیشه بعد از would ما باید از حالت ساده فعل استفاده کنیم.

نظرات

نماد کانال
پاسخ به
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کاربردهای شگفت انگیز کلمه would + آموزش زبان انگلیسی

1 لایک
2047 بازدید
0 کامنت

تمام آنچه باید درباره کاربرد و گرامر would بدانید:

1.به یاد داشته باشید که تلفظ این کلمه با جای خالی است نه جای خالی. همان‌طور که در ویدیوی بالا توضیح داده‌شده است.
2.فعل would بیشتر ندارد و شکل‌های عجیب‌وغریبی که در ویدیو توضیح داده‌شده است برای آن وجود ندارد.
3.در اکثر ساختارهایی که با این فعل یعنی would در زبان انگلیسی وجود دارد فعل بعدازآن به‌صورت ساده می‌آید.

منفی کردن فعل would چگونه است؟
برای منفی کردن این فعل به‌راحتی می‌توانید با اضافه کردن not بعد از would حالت جمله را منفی کنید.

They would not be looking at us
(آن‌ها در حال تماشای ما نخواهند بود)

شیوه سؤالی کردن فعل would چگونه است؟

ساختن حالت پرسشی در جملاتی که فعل would در آن‌ها وجود دارد بسیار آسان است. کافی است که جای ضمیر را با فعل would عوض کنید. مثال‌های زیر برای سؤالی کردن توجه کنید.

فعل would و سایر فعل‌های کمکی به‌تنهایی معنی خاصی در جمله ندارند ولی به‌طورکلی would بیان‌کننده حالت شرط و التزام و غیرواقعی بودن اتفاق در جمله است.

کاربردهای شگفت‌انگیز would در زبان انگلیسی
در این بخش از مقاله آموزشی‌مان به توضیح کاربردهای فعل would در زبان انگلیسی می‌پردازیم.

1.کاربرد would برای بیان عملی درگذشته

When I was a child I would play football at school
(وقتی‌که بچه بودم در مدرسه فوتبال بازی می‌کردم)

در این حالت معنی would با کاربرد فعل used to یکسان است. وقتی‌که از فعل used to استفاده می‌کنیم منظور ما این است که ما درگذشته عادت داشتیم کاری را انجام دهیم ولی اکنون دیگر آن کار را انجام نمی‌دهیم و آن عادت را کنار گذاشته‌ایم. Would در این حالت دقیقاً معادل فعل used to است.

2.کاربرد would برای بیان قصد و نیت در زبان انگلیسی

نام دیگر این کاربرد درواقع زمان آینده درگذشته ساده است. در کتاب گرامر برای تنبل‌ها نسخه اول کامل به این موضوع و سایر زبان‌ها پرداخت این برای تهیه می‌توانید از این لینک اقدام کنید.

He said he would invite me to dinner
(او گفت که مرا به شام دعوت می‌کند)

همان‌طور
که در ابتدای این مطلب نیز به شما اشاره کردم همیشه بعد از would ما باید از حالت ساده فعل استفاده کنیم.

آموزش