Skip to main content
زولا
۱۸۲ بازدید

ویدیو ارسالی از کاربران (دبستان ستارگان علم)

iren
iren
منتشر شده در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۷

در این ویدیو ارسالی آزمایش آثر رنگ بری آب اکسیژنه بوسیله ی کیت آزمایشگاهی علوم تجربی ایرن