Skip to main content
۷۹ بازدید

حمید کوثری - رسیدن به آرزوها

حمید کوثری
حمید کوثری
منتشر شده در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

همه ما یک سئوال مشترک داریم : "چه جوری به اون چیزی که می خواهیم برسم ؟" جالب اینجاست که ساختار و نحوه رسیدن به آرزوها تقریبا برای همه یک شکل واحد دارد اما گاهی ما باید تصمیمات متفاوت بگیریم. اگر شما هم به دنبال یافتن پاسخ این سئوال هستید با ما همراه باشید ...