Skip to main content
۳,۵۵۰ بازدید

  • REZA-FOJI

ویدئویی رسمی شارپ از نمونه اولیه گوشی تاشوی این شرکت

ُوب سایت سخت افزار
کانال تایید شده ُوب سایت سخت افزار
منتشر شده در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۸

ویدئویی رسمی شارپ از نمونه اولیه گوشی تاشوی این شرکت