در حال بارگذاری ویدیو ...

مفید حرف بزن

fater media
fater media

درس اخلاق آقا

اِجعَلِ الدُّنیا کَلِمَتَینْ؛ می‌فرماید که این قدرت نطق را، این قدرت حرف زدن را، این توانایی عمل کردن را دو جور مصرف کن. کلمةً فی طلب الحلال و کلمةً للآخرة؛ یک فصل باز کن برای این که دنبال حلال بگردی. حالا رزق حلال شامل خیلی چیزها است؛ در امر معیشت، در امر ازدواج، در امر تحصیل علم، این‌ها همه‌اش حلال‌های الهی است. یک بخش دیگر را هم برای آخرت [بازکن] و کلمةً للآخرة.... و الثالِثَةُ تُضِرُّ و لا تَنفَع لا تُرِدْها؛ کلمه‌ سوم، اقدام سوم، حرف سوم که نه برای طلب حلال است و نه برای آخرت است، این نفع ندارد، ضرر هم دارد.

۱۳۹۴/۲/۵ - رهبرانقلاب

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

مفید حرف بزن

۰ لایک
۰ نظر

درس اخلاق آقا

اِجعَلِ الدُّنیا کَلِمَتَینْ؛ می‌فرماید که این قدرت نطق را، این قدرت حرف زدن را، این توانایی عمل کردن را دو جور مصرف کن. کلمةً فی طلب الحلال و کلمةً للآخرة؛ یک فصل باز کن برای این که دنبال حلال بگردی. حالا رزق حلال شامل خیلی چیزها است؛ در امر معیشت، در امر ازدواج، در امر تحصیل علم، این‌ها همه‌اش حلال‌های الهی است. یک بخش دیگر را هم برای آخرت [بازکن] و کلمةً للآخرة.... و الثالِثَةُ تُضِرُّ و لا تَنفَع لا تُرِدْها؛ کلمه‌ سوم، اقدام سوم، حرف سوم که نه برای طلب حلال است و نه برای آخرت است، این نفع ندارد، ضرر هم دارد.

۱۳۹۴/۲/۵ - رهبرانقلاب