Skip to main content
زولا
۱۷۱ بازدید

  • بدمینتون ایران

۱.FedEx - A good start to a forehand serve

بدمینتون ایران
بدمینتون ایران
منتشر شده در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۴

آموزش تصویری ضربه سرویس فورهند در بدمینتون توسط شرکت FedEx