Skip to main content
۷۱ بازدید

فلزیاب جریان فرکانس

فلزیاب پیشتاز
فلزیاب پیشتاز
منتشر شده در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۷

فلزیاب جریان فرکانس
فلزیاب برای تشخیص طلا در عمق زیاد یا تفکیک دیگر فلزات یا جداسازی ذرات مزاحم از وضعیت هدف اصلی نیاز به تشخیص جریان فرکانس دارد زیرا فرکانس دارای انرژی خاص خود میباشد وانرژی و تشعشع هر نوع فلز یا طلا یا ذرات مزاحم با یکدیگر متفاوت است و تشخیص انرژی مربوط تشعشع که حاصل ان فرکانس است موجب میگردد که فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی فرکانسی یا رادار زمین دستی بتواند بنابر انچه که در عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD تعیین شده است وضعیت تشعشع مربوط به طلا یا هدف مورد نظر را به نسبت انرژی ان تشعشع جداسازی نموده و عمل تفکیک را به انجام رساند.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34