در حال بارگذاری ویدیو ...

کراود فاندینگ- نشر برآیند

۰ نظر
گزارش تخلف
نشر برآیند
نشر برآیند

کراود فاندینگ یعنی تأمین مالی جمعی و به زبان دیگر یعنی استفاده از پول‌های خرد برای رشد کسب و کارها
4 مدل کراود فاندینگ وجود دارد:
مدل سهام
مدل خیریه
مدل تأمین مالی بر مبنای بدهی (وام دهی فرد به فرد)
مدل جایزه محور (پیش فروش کردن محصول)

خانم صادق نیا، مدیرعامل مجموعه پارس فاندینگ در این برآیندتاک در مورد فرآیندهای ایجاد شده در کراود فاندینگ، قدم های لازم برای موفقیت کراود فاندینگ ها و مطالب مفید دیگری صحبت می‌کنند.
همپنین از اهمیت بحث فرهنگ سازی، آموزش و اعتمادسازی در حوزه کراود فاندینگ ها گفت و گو میشود.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کراود فاندینگ- نشر برآیند

۰ لایک
۰ نظر

کراود فاندینگ یعنی تأمین مالی جمعی و به زبان دیگر یعنی استفاده از پول‌های خرد برای رشد کسب و کارها
4 مدل کراود فاندینگ وجود دارد:
مدل سهام
مدل خیریه
مدل تأمین مالی بر مبنای بدهی (وام دهی فرد به فرد)
مدل جایزه محور (پیش فروش کردن محصول)

خانم صادق نیا، مدیرعامل مجموعه پارس فاندینگ در این برآیندتاک در مورد فرآیندهای ایجاد شده در کراود فاندینگ، قدم های لازم برای موفقیت کراود فاندینگ ها و مطالب مفید دیگری صحبت می‌کنند.
همپنین از اهمیت بحث فرهنگ سازی، آموزش و اعتمادسازی در حوزه کراود فاندینگ ها گفت و گو میشود.

آموزش