در حال بارگذاری ویدیو ...

آموزش تعویض باتری سمعک

۳۶ بازدید
Rosenthal clinic
Rosenthal clinic

باتری سمعک از نظر ظاهری همانند باتری ساعت می باشد ولی تفاوت هایی با هم دارند. در باتری سمعک یک قطب از باتری هوا می باشد و قطب دیگر آن روی است. باتری های سمعک توسط هوا فعال می شوند. بدین منظور منفذهایی بر روی باتری سمعک وجود دارد که با کندن برچسب باتری، هوا از این منفذها وارد باتری شده و باتری فعال شده و مصرف می شود. بنابراین باتری چه داخل سمعک باشد و چه نباشد مصرف خواهد شد. در نتیجه تنها زمانی برچسب باتری را جدا کنید که می خواهید از آن استفاده نمایید. این ویدیو به زبان فارسی در کلینیک رزنتال به آدرس اینترنتی www.samak.xyz تهیه شده است.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال