Skip to main content
کرفس
۱,۷۶۴ بازدید

  • Kurt
  • افسر جنگ نرم  (# آتش_به _اختیار)
  • ....
  • زینب
  • شیدا

آرامش امت:آروم باشیدمن آرومم:)(متن حتمامطالعه شود)

radshn(#آتش_به_اختیار)
radshn(#آتش_به_اختیار)
منتشر شده در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۶

حالا که انتخابات تمام شده و رئیس جمهور مستقل با لطایف الحیل آن را به زعم خودش برده است، در بحبوحه ی بهت بهترین نیروهای ایران اسلامی، لازم است چند نکته را بنویسم:
1 اذعان میکنم که رای آقای ریسی به مراتب بیشتر از آنچه بود که فکر میکردم. در هیچ دوره ای کسی نتوانسته است رئیس جمهور مستقر را با ۱۶ میلیون رای به چالش بکشد. در تاریخ ایران این بزرگترین اپوزیسیون دولت مستقر است. در سال ۸۸، طرف مقابل با ۱۴ میلیون رای توانست دولت مستقر را به جد به چالش بکشد و فشار بیاورد. امروز با این قدرت ۱۶ میلیونی وقت فشار آوردن و پیگیری مصرانه ی مطالبات، علی الخصوص رسیدگی به مستضعفان جامعه است.
2 همانطور که پیشتر نوشتم، مردم در دوقطبی فساد یا جنگ قرارگرفته بودند. روحانی به حیله توانست مردم را قانع کند که اگر رای نیاورد جنگی به پا خواهد شد. مردم از سر ترس به کسی رای دادند که می دانستند فاسد است. به تواتر این جمله را این روزها شنیدم که "ای آقا، کی دزد نیست ..". امروز مهر تایید فساد در مسؤولین به دست مردم زده شد. از ترس جنگ. دلار ۷۰۰۰ تومان و اینها. حالا اگر اطرافیان روحانی رسما اختلاس هم بکنند، کسی دامن ش تر نخواهد شد. زاویه ی دیگر این رای، اتمام حجت جریان انقلابی با مردم در مورد فساد مسئولین بود. از فردا اگر کسی بگوید میخورند و میبرند و اینها، فریاد می کشند سرشان که خودتان رای دادید. خود خواستید و دست کم چهارسال باید ساکت باشید.
3 نکته ی حائز اهمیت دیگر در انتخابات تفاوت معنادار کلان شهرها و شهرستان ها بود. در صندوق های بالای شهر تهران روحانی بیش از ۸۰ درصد رای داشت و در حاشیه شهرها شاید کمتر از ۲۰ درصد. در روستاها کمتر از ۵ درصد بعضا. به وضوح شکاف بالاشهری و پایین شهری، تهران یا شهرستان دیده می شود. روی گسلی قرار گرفته کشور که یک تکان ش را جمعه دیدیم و کمتر از ده سال آینده به انفجار می رسد. اصولگرایان پیدا کردن این جای دنج را مدیون محمود احمدی نژاد هستند که گفتمانشان را به گفتمان عدالت، محرومین و فسادستیز تبدیل کرد. اینست که رای ۴ میلیونی چهارسال پیش به رای ۱۶ میلیونی امسال تبدیل شد. و در چهارسال آینده پیش بینی میکنم به ۲۵ میلیون برسد.(بقیه درنظرات)