Skip to main content
۱۴۹ بازدید

تست گلمیخ سقف عرشه فولادی

رهکام سازه عرش
رهکام سازه عرش
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

گلمیخ های تست شده توسط کارفرما بر روی سقف عرش فولادی شرکت رهکام سازه عرش