Skip to main content
بلک میرور
۴۵ بازدید

تست ریاضی کنکور - تدریس خصوصی ریاضی

گروه آموزشی اوربیتال
گروه آموزشی اوربیتال
منتشر شده در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

فیلم آموزشی پاسخ تشریحی تست ریاضی کنکور، توسط مدرس و طراح آزمون قلم‌چی، استاد محمد جواد محسنی، مدرس گروه آموزشی اوربیتال، مجموعه برترین‌های تدریس خصوصی
https://orbital-teacher.com/index.php
https://orbital-teacher.com/profiles.php?id=3