Skip to main content
علی بابا
۷,۷۷۰ بازدید

  • mah irani
  • BTS
  • فلــیریال
  • Kurt
  • Shekoofe

دهان‌بزرگ، جدّ بشر در 540میلیون سال قبل

درهم جذاب
درهم جذاب
منتشر شده در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۶

زمین، سیاره‌ای در سامانه‌ی خورشیدی، که تصور می‌کنیم 4.5 میلیارد سال از پیدایش آن در این جهان تاریک گذشته باشد. آدم‌ها، موجوداتی زنده، دارای 4عضو حرکتی. اما به واسطه راست‌قامت شدن، تنها از دو عضو پایینی برای حرکت استفاده کرده و دو عضو بالایی وظایفی گوناگون انجام می‌دهند