Skip to main content
نماوا
۵۰ بازدید

معرفی نرم افزار حسابداری رستوران نوین

نرم افزار حسابداری نوین
نرم افزار حسابداری نوین
منتشر شده در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۷

معرفی نرم افزار حسابداری رستوران نوین . -امکان صدور اشتراک جهت مشتریان -امکان ثبت مشخصات غذاها -امکان صدور فیش با سهولت -امکان درج فرمول تولید هر غذا و ارائه بهای تمام شده -امکان ثبت مشخصات مواداولیه وثبت ورود وخروج مواد به روش دستی وفرمول تولید-امکان ثبت کلیه عملیات مالی اعم از هزینه،چک،عملیات بانک و صندوق و... -ارائه انواع گزارشات تخصصی،گزارشات مالی ونمودارهای مدیریتی 05138402151-05138416778--w