در حال بارگذاری ویدیو ...

14010601: ثروت چطوری تولید می‌شه - Bplus Podcast

الفبای غیرت
الفبای غیرت

ثروت از کجا میاد؟ چطور زور بازوهامون و دانشی که در سر داریم به خلق ثروت منجر می‌شه؟ چرا دنیا در طول زمان ثروتمندتر شده؟

متن: علی بندری
ویدیو: حمیدرضا فرخ‌سرشت

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

14010601: ثروت چطوری تولید می‌شه - Bplus Podcast

۰ لایک
۰ نظر

ثروت از کجا میاد؟ چطور زور بازوهامون و دانشی که در سر داریم به خلق ثروت منجر می‌شه؟ چرا دنیا در طول زمان ثروتمندتر شده؟

متن: علی بندری
ویدیو: حمیدرضا فرخ‌سرشت

اخبار و سیاست