در حال بارگذاری ویدیو ...

آلودگی شدید هوای عسلویه به علت خرابی پتروشیمی مبین

۴۶۸ بازدید
55online.ir
کانال تایید شده 55online.ir

به دنبال انفجار ایستگاه تقلیل فشار پتروشیمی مبین که واحد یوتیلیتی سایت ۱ متجمع پتروشیمی منطقه پارس جنوبی است، فعالیت بقیه پتروشیمی‌ها نیز مختل شده و گازهای خروجی از زمین بدون تصفیه سوزانده می‌شود و ابر سیاه و سمی از کربن آسمان عسلویه را پوشانده است.

نظرات