در حال بارگذاری ویدیو ...

فلسطینی های زمین فروش

۱ نظر گزارش تخلف
بوف کور   (# آتش_به _اختیار)
بوف کور (# آتش_به _اختیار)

فروش زمین توسط فلسطینی ها به صهیونیست ها یک ادعای دروغ هست؛ و صهیونیست ها برای این ادعاشون نتوانستند سند به سازمان ملل ارائه کنند ... برای اطلاع بیشتر به کتاب قرن غلبه -(تاریخ یهود و صهیونیسم)انتشارات فکه مراجعه کنید
ا سال ۱۹۱۸ فقط حدود یک و نیم درصد زمین های فلسطین مال یهود شده بود. با ورود انگلیس و تسلط بر فلسطین و استعمار فلسطین، دو درصد از زمین های مردم فلسطین، به زور و فریب، به یهود به فروش رسید. تا اینجا کلا سه و نیم درصد زمین های فلسطین مال یهود شد. همین دو درصد هم بخشی اش، فروش اجباری بوده. مثلا اگر نفروشید انگلیس مصادره می کند و ... . تا سال ۱۹۴۷ حدود سه یا چهار درصد زمین های فلسطین رو هم یهود یا از انگلیس هدیه گرفت! یا با زور از مردم تصاحب کرد و خیلی صاحبخانه ها را کشتند و کلی هم فراری و آواره شدند. سال ۱۹۴۷ قطعنامه سازمان ملل اعلام کرد هفت درصد مالکیت یهود بر فلسطین، بشود پنجاه و چهار درصد!!! و فقط چهل و چهار درصد زمین فلسطین بشود مال خود مردم فلسطین!!! دو درصد باقی مانده هم که شهر بیت المقدس بود بشود تحت تسلط اردن! (برای همین بعضی کشورهای اروپایی با انتقال سفارت شون به بیت المقدس مخالف بودن چون حتی خلاف قطعنامه کثیف و اشغالگرایانه خودشون بود) یک سال بعد از قطعنامه، سال ۱۹۴۸ انگلیس از فلسطین خارج شد اما بدون تجهیزات نظامی اش! همه را به یهود تقدیم کرد برای گرفتن پنجاه و چهار درصد زمین فلسطین از مردم فلسطین!!!!!! و خونریزی ها و بیرون انداختن کمنظیری آغاز شد تا هفت درصد یهود بشود پنجاه و چهار درصد!!!!

نظرات (۱)

Loading...

توضیحات

فلسطینی های زمین فروش

3 لایک
1 کامنت

فروش زمین توسط فلسطینی ها به صهیونیست ها یک ادعای دروغ هست؛ و صهیونیست ها برای این ادعاشون نتوانستند سند به سازمان ملل ارائه کنند ... برای اطلاع بیشتر به کتاب قرن غلبه -(تاریخ یهود و صهیونیسم)انتشارات فکه مراجعه کنید
ا سال ۱۹۱۸ فقط حدود یک و نیم درصد زمین های فلسطین مال یهود شده بود. با ورود انگلیس و تسلط بر فلسطین و استعمار فلسطین، دو درصد از زمین های مردم فلسطین، به زور و فریب، به یهود به فروش رسید. تا اینجا کلا سه و نیم درصد زمین های فلسطین مال یهود شد. همین دو درصد هم بخشی اش، فروش اجباری بوده. مثلا اگر نفروشید انگلیس مصادره می کند و ... . تا سال ۱۹۴۷ حدود سه یا چهار درصد زمین های فلسطین رو هم یهود یا از انگلیس هدیه گرفت! یا با زور از مردم تصاحب کرد و خیلی صاحبخانه ها را کشتند و کلی هم فراری و آواره شدند. سال ۱۹۴۷ قطعنامه سازمان ملل اعلام کرد هفت درصد مالکیت یهود بر فلسطین، بشود پنجاه و چهار درصد!!! و فقط چهل و چهار درصد زمین فلسطین بشود مال خود مردم فلسطین!!! دو درصد باقی مانده هم که شهر بیت المقدس بود بشود تحت تسلط اردن! (برای همین بعضی کشورهای اروپایی با انتقال سفارت شون به بیت المقدس مخالف بودن چون حتی خلاف قطعنامه کثیف و اشغالگرایانه خودشون بود) یک سال بعد از قطعنامه، سال ۱۹۴۸ انگلیس از فلسطین خارج شد اما بدون تجهیزات نظامی اش! همه را به یهود تقدیم کرد برای گرفتن پنجاه و چهار درصد زمین فلسطین از مردم فلسطین!!!!!! و خونریزی ها و بیرون انداختن کمنظیری آغاز شد تا هفت درصد یهود بشود پنجاه و چهار درصد!!!!