Skip to main content
۶۰ بازدید

قابل توجه بعضی از معلمان که بچه هارو تنبیه بدنی می کنند

کتاب الله و عترتی- شبکه ولایت - آتش به اختیار
کتاب الله و عترتی- شبکه ولایت - آتش به اختیار
منتشر شده در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۸