در حال بارگذاری ویدیو ...

اسرار تمدن مایا - پیشرفته ترین تمدن تاریخ یا بازیچه فرازمینی ها؟

چگونه و چطور
چگونه و چطور

. آیا این مایاهای امریکای مرکزی بودند که یکی از پیشرفته ترین تمدنهای دوران باستان را بنا نهادن؟ یا اینکه کارِ نیاکان هوشمند اونها از جایی دیگه بوده است؟ جایی خارج از این جهان؟
زمانیکه کاخ پالنکه کشف شد و سنگ قبر مرموز شاه پاکال رو دیدن، همونجا فهمیدن که این شاه سفینه فضایی داشته.
برای مشاهده اتفاقات کامل از اسرار تمدن مایا حتما این ویدئو رو تماشا کنید..

آیا فرازمینی ها در تاریخ وجود داشتند؟
آیا شاه پاکال سفینه فضایی داشته؟
آیا تمدن مایا پیشرفته ترین تمدن تاریخ بوده یا بازیچه فرازمینی ها؟

جدیدترین کشف سیارات شبیه به زمین
https://www.youtube.com/watch?v=yDrIGbgazIk
توضیح مقیاس کارداشف و انواع تمدن ها در بشر
https://www.youtube.com/watch?v=GF4MxP_l3dA
راه هایی که زندگی فرازمینی ها میتونه مارو شگفت زده کنه
https://www.youtube.com/watch?v=WSno1u1zjnA

Thumbnail image credits to Atom Zakti:
https://www.artstation.com/atomzakti

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

اسرار تمدن مایا - پیشرفته ترین تمدن تاریخ یا بازیچه فرازمینی ها؟

۳ لایک
۰ نظر

. آیا این مایاهای امریکای مرکزی بودند که یکی از پیشرفته ترین تمدنهای دوران باستان را بنا نهادن؟ یا اینکه کارِ نیاکان هوشمند اونها از جایی دیگه بوده است؟ جایی خارج از این جهان؟
زمانیکه کاخ پالنکه کشف شد و سنگ قبر مرموز شاه پاکال رو دیدن، همونجا فهمیدن که این شاه سفینه فضایی داشته.
برای مشاهده اتفاقات کامل از اسرار تمدن مایا حتما این ویدئو رو تماشا کنید..

آیا فرازمینی ها در تاریخ وجود داشتند؟
آیا شاه پاکال سفینه فضایی داشته؟
آیا تمدن مایا پیشرفته ترین تمدن تاریخ بوده یا بازیچه فرازمینی ها؟

جدیدترین کشف سیارات شبیه به زمین
https://www.youtube.com/watch?v=yDrIGbgazIk
توضیح مقیاس کارداشف و انواع تمدن ها در بشر
https://www.youtube.com/watch?v=GF4MxP_l3dA
راه هایی که زندگی فرازمینی ها میتونه مارو شگفت زده کنه
https://www.youtube.com/watch?v=WSno1u1zjnA

Thumbnail image credits to Atom Zakti:
https://www.artstation.com/atomzakti

علم و فن آوری