Skip to main content
۱۶,۸۱۲ بازدید

دوبله ی پاتریک و باب اسفنجی با صدای دکتر تیسول و پویا ناصری

pertozert
pertozert
منتشر شده در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۸

باب اسفنجی / دکتر تیسول / محمد امین مولائی
پاتریک / پویا ناصری