در حال بارگذاری ویدیو ...

مشاهده نادر «شبح جنگل» در حال شکار در روز

جریان نو
جریان نو

یک سیاه‌گوش قفقازی در حال شکار در شمال شرقی ترکیه دیده شد. این حیوان اغلب "شبح جنگل" نامیده می‌شود، زیرا معمولاً در شب شکار می‌کند، اما این ظاهر غیرمعمول به دانشمندان این فرصت را داد تا عادات آن‌ها را مطالعه کنند. محققان می‌گویند که چیز زیادی در مورد آنچه سیاه‌گوش قفقازی در طول روز انجام می‌دهد نمی‌دانند.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

مشاهده نادر «شبح جنگل» در حال شکار در روز

۰ لایک
۰ نظر

یک سیاه‌گوش قفقازی در حال شکار در شمال شرقی ترکیه دیده شد. این حیوان اغلب "شبح جنگل" نامیده می‌شود، زیرا معمولاً در شب شکار می‌کند، اما این ظاهر غیرمعمول به دانشمندان این فرصت را داد تا عادات آن‌ها را مطالعه کنند. محققان می‌گویند که چیز زیادی در مورد آنچه سیاه‌گوش قفقازی در طول روز انجام می‌دهد نمی‌دانند.

اخبار و سیاست