در حال بارگذاری ویدیو ...

خلاصه فیلم کرسی نقدی بر آیین نامه زندان‌ها مصوب1400

پژوهشکده حقوق شهردانش
پژوهشکده حقوق شهردانش

شورای عالی انقلاب فرهنگی
هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره
«کرسی ترویجی»
پژوهشکده حقوقی شهردانش برگزار نمود:
خلاصه فیلم کرسی نقدی بر آیین نامه زندان¬ها مصوب1400

ارائه کننده: دکتر علی صفاری (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
ناقدین:
دکتر رجبعلی گلدوست جویباری (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر محمد علی مهدوی ثابت (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)
دکتر حسنعلی مؤذن زادگان (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)
دکتر مهدیه وجدانی فخر (مشاور معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری)
دبیر علمی: دکتر راضیه صابری

رئیس پژوهشکده: دکتر وحید اشتیاق
#عدالت #زندانی #اجلاسیه #حقوق #حقوق_جزا # آیین_نامه_زندان #زندان #آیین_نامه #کیفر_شناسی #حقوق_جزا_و_جرم_شناسی #پژوهشکده_حقوقی_شهردانش #شهردانش #کرسی_های_نظریه_پردازی

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

خلاصه فیلم کرسی نقدی بر آیین نامه زندان‌ها مصوب1400

۰ لایک
۰ نظر

شورای عالی انقلاب فرهنگی
هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره
«کرسی ترویجی»
پژوهشکده حقوقی شهردانش برگزار نمود:
خلاصه فیلم کرسی نقدی بر آیین نامه زندان¬ها مصوب1400

ارائه کننده: دکتر علی صفاری (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
ناقدین:
دکتر رجبعلی گلدوست جویباری (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر محمد علی مهدوی ثابت (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)
دکتر حسنعلی مؤذن زادگان (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)
دکتر مهدیه وجدانی فخر (مشاور معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری)
دبیر علمی: دکتر راضیه صابری

رئیس پژوهشکده: دکتر وحید اشتیاق
#عدالت #زندانی #اجلاسیه #حقوق #حقوق_جزا # آیین_نامه_زندان #زندان #آیین_نامه #کیفر_شناسی #حقوق_جزا_و_جرم_شناسی #پژوهشکده_حقوقی_شهردانش #شهردانش #کرسی_های_نظریه_پردازی

آموزش