در حال بارگذاری ویدیو ...

تحولات حوزه ارتباطات و رسانه در رسانه ملی

News
News

تحولات سریع حوزه ارتباطات و رسانه و تنوع گسترده سپهر رسانه ای، مطالعه و پژوهش در این زمینه را اجتناب ناپذیر کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ تحولات سریع حوزه ارتباطات و رسانه و تنوع گسترده سپهر رسانه ای، مطالعه و پژوهش در این زمینه را اجتناب ناپذیر کرده است.

در رسانه ملی، مرکز تحقیقات عهده دار این ماموریت است.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تحولات حوزه ارتباطات و رسانه در رسانه ملی

۲ لایک
۰ نظر

تحولات سریع حوزه ارتباطات و رسانه و تنوع گسترده سپهر رسانه ای، مطالعه و پژوهش در این زمینه را اجتناب ناپذیر کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ تحولات سریع حوزه ارتباطات و رسانه و تنوع گسترده سپهر رسانه ای، مطالعه و پژوهش در این زمینه را اجتناب ناپذیر کرده است.

در رسانه ملی، مرکز تحقیقات عهده دار این ماموریت است.

اخبار و سیاست