Skip to main content
بلک میرور
۶۸ بازدید

فردی پس از حمله به چند نفر در «سیدنی»، بازداشت شد

نامه نیوز
کانال تایید شده نامه نیوز
منتشر شده در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

مطالب بیشتر درwww.namehnews.com