Skip to main content
تک بلیط
۹۳۴ بازدید

بلایی که در ۱۰ سال گذشته بر سر زمین آوردیم

News
News
منتشر شده در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۹۸

ناسا در ویدئویی وضعیت بعضی نقاط زمین را با ۱۰ سال پیش مقایسه کرده است. نتایج این مقایسه حیرت آور را ببینید.