در حال بارگذاری ویدیو ...

آبلیسک سوزی روز قدس ۱۳۹۳ پاریس

۷۹ بازدید
بنیانا
بنیانا

سوزاندن نماید شیطانی آبلیسک در روز قدس توسط مصافی های پاریس -
http://bonyana.com/

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال