در حال بارگذاری ویدیو ...

جهان بی تو+زیرنویس انگلیسی(توضیحات خیلی مهم)

۱۸۵ بازدید
۳۹ نظر گزارش تخلف
شاید لحظه ی گناه، مرگ به سراغت بیاد کمی فکرکن...

چندروزپشت سرهم نفستوکنترل میکنی.چرا؟
سعی میکنی گناه نکنی.چرا؟
چشمتوکنترل میکنی.چرا؟
دربرابربدترین توهین هامقاومت میکنی.چرا؟
چون...
چون میخوای مهدی فاطمه ازتنهایی دربیاد،چون میخوای آقات ظهور کنه،چون میخوای مظلوم پیروزبشه و...
بالاخره خیلی مواظبی آقات ناراحت نشه اما...بخدا بغض کردم میخوام بگم
اما یه بچه شعیه،همون که حضرت صاحب زمان(عج)ازش انتظار داره...بایه سری کارایی که میکنه(بهش میگن گناه،که هم به ضررخودشه هم به ضررجامعه ش)میزنه زیره همه چی،آرزوتوخراب میکنه
☆میزنه دوباره دل بابای خوبیهارومیشکنه☆
¤آهای بچه شیعه.بیاجواب بده
☆بیاجواب دلشکسته مهدی فاطمه روبده☆
¤بیاحق الناس گردنتون برطرف کن
☆مهدی غریبه توروخدابیاین گناه نکنیم☆
آسمانم راابرهای سیاه پاره پاره،گرفته
هزارغصه وماتم قلب مرانشانه گرفته
توبگوجانم...
چندین قرن است که دلم گرفته؟
چندین صبح وشب گریه کردم برایت؟
هرراه کج،که رفتی،قلبم شکست
حتی خودخداهم برای قلبم بغض کرده
ازکنارت گذشتم،مراندیدگرفتی
باصدامیدوآرزوپشت درخانه ات آمدم،به مهمانیت آمدم،در به رویم بازنکردی!
آب و هوای شهرشمابرایم سم است!
دلم گرفته ازاین شهرپرازگناه
قلب مراغم گرفته.گلویم رابغض گرفته!
هر لحظه اشک به چشمم نشسته
بایدبروم.اینجاحالم خیلی بداست
هرصبح جمعه که آمد،دعای ندبه خواندی وظهرنشده،یادت رفت؛که صبح چه خواسته بودی!!!
به گوش خودشنیدم؛همان روزچه دروغ هایی گفتی،وبه چشم خوددیدم؛که چنددل شکستی!بازهم مثل همیشه اشک مرا درآوردی
تمام هفته...گناه
غروب جمعه...دعا
کمی هم خجالت ازاین انتظار،خوب است!
بازهم ازشهرگذشتم...پناه بردم به صحرا!
آسمانی آبی زمینی خاکی وپرازخار.
خودت بگو.درست است؟!که بعدازقرنهاتنهایی،سهم من که وارث کل زمین هستم،ازدنیا،این باشدکه باقلبی شکسته و چشمی گریان وبادنیایی ازبغض،دل بزنم به صحرا؟!
هر بارکه درشهرتان پاگذاشتم،ازهرطرف،هرگناهت،
چو خاری برقلبم فرورفت.
خودت بگو...
چقدرپادرمیانی کنم؟
چقدربگویم خدایا بخاطرمن ببخش؟
چقدربگویم این دفعه آخریست که شیعه مهدی گناه میکندو دیگرپابرروی نفس خودمیگذارد؟
حساب کردی تابحال؟
که چندقرن است،خودانتظاربرگشتنم رامیکشم؟
این همه قرن،یکبارخالصانه برگشتنم راخواستی؟
یعنی نمیخواهی بخاطرمادست ازگناه بکشی؟
غصه نشسته برقلب یوسف زهرا
ماهمچنان منتظرت هستیم شیعه!قدمی بردار...
آجرک الله یاصاحب الزمان
اللهم عجل لولیک الفرج

نظرات
Loading...