Skip to main content
۲۵۲ بازدید

  • Mohadeseh &
  • Mina
  • Faeze♥Hongstar
  • رحمان مقدم
  • .

ایستگاه صلواتی حوزه علمیه شهید بهشتی نوشهر در مسجد جامع نوشهر (نیمه شعبان _ اردیبهشت سال ۱۳۹۷)

رحمان مقدم
رحمان مقدم
منتشر شده در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

حرکت خود جوش از طرف طلاب و روحانیون حوزه علمیه شهید بهشتی نوشهر.
رحمان مقدم
Rahman Moghadam