Skip to main content
زولا
۶۰ بازدید

آیا انفجار و فوران دماوند نزدیک است؟

اخبار انفجار های بزرگ
اخبار انفجار های بزرگ
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

با زلزله های اخیر فکر اینکه انفجار و فوران کوه دماوند نزدیک باشد خیلی ذهن ها را درگیر کرده