در حال بارگذاری ویدیو ...

آموزش تحلیل بارگذاری نیرو در سیمولیشن سالیدورک

آموزش سالیدورک
آموزش سالیدورک

آموزش شبیه سازی تحلیل مهندسی نیرو های وارد برجسم و تحمل حداکثر بارگذاری نیروی وارد بر جسم در simulation solidworks که در اینجا تحلیل نتایج بدست آمده روی این فیلم آموزش سیمولیشن سالیدورک مورد بررسی قرار میگیرد

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

آموزش تحلیل بارگذاری نیرو در سیمولیشن سالیدورک

۰ لایک
۰ نظر

آموزش شبیه سازی تحلیل مهندسی نیرو های وارد برجسم و تحمل حداکثر بارگذاری نیروی وارد بر جسم در simulation solidworks که در اینجا تحلیل نتایج بدست آمده روی این فیلم آموزش سیمولیشن سالیدورک مورد بررسی قرار میگیرد

آموزش