Skip to main content
۸۱ بازدید

طراحی تیرچه استاندارد پاشنه بتنی با استفاده از نرم افزار هوشمند << سازه سقف >>

موسی
موسی
منتشر شده در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۹۷