Skip to main content
زولا
۲۷ بازدید

خانمی که استحاضه باشد میتواند نماز و روزه مستحبی بگیرد؟

کتاب الله و عترتی- شبکه ولایت - آتش به اختیار
کتاب الله و عترتی- شبکه ولایت - آتش به اختیار
منتشر شده در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۸