در حال بارگذاری ویدیو ...

نرم افزار حسابداری

۰ نظر
گزارش تخلف
گروه طلای نرم (شرکت طرح اندیشان تولید)
گروه طلای نرم (شرکت طرح اندیشان تولید)

مزایای نرم افزار حسابداری به شرح زیر می باشد:
خرید
فروش
طراحی و تغییر فرم چاپ فاکتورهابه شکل دلخواه
تهیه گزارش با گزینشهای متفاوت
ارتباط با مشتری
صدور فاکتور
برگشت از خرید
برگشت از فروش
صندوق
سود و زیان
صورتحساب مشتری و کالا
نگهداری شماره سریال ها
دفتر گارانتی
طریقه تسویه (نقد- چک- اقساط)
دفتر اقساط مشتری/چک و بانک
دفاتر(کل- معین- تفضیلی)
دریافت
پرداخت
تعریف مشخصات کالا و مشتری
هزینه ها
سطح دسترسی کاربران
قابل اتصال به دستگاه بار کد خوان/ بار کد زن/چاپ بار کد
بخش صدور قبض و تعمیرات
چک و بانک ها
هزینه ها

این نرم افزار به این منظور طراحی شده است تا پاسخگوی تمام نیازهای شما برای کارهای حسابداری شرکت یا محل کارتان باشد. ساختار ساده و قابل فهم این نرم افزار امکان استفاده از آن را برای تمامی افراد حتی کسانی که آشنایی چندانی با کامپیوتر ندارند فراهم آورده است.

کالا: شما می توانید با استفاده از این نرم افزار تمامی کالاهایی را که در قسمت خرید یا فروش نیاز خواهید داشت را وارد نموده و ثبت نمائید
مشتری : در این قسمت می توانید لیست تمامی مشتریان دائمی خود را وارد نموده و در هر فروش، با استفاده از این بخش مشتری مورد نظر خود را بیابید.
دریافت/پرداخت: در این قسمت سیستم، شما می توانید همه دریافت‌ها و پرداخت‌های پولی خود را وارد نموده و ثبت نمائید.

بانک: در این قسمت، کاربر می تواند تمام حساب‌های بانکی خود را با وارد کردن مشخصات بانکی ثبت نماید.

چک: در این قسمت می توانید تمامی چک‌های ثبت شده بر اساس تاریخ و یا مبلغ چک، همچنین مبالغ بدهکاری و بستانکاری مشاهده نمائید.

هزینه ها: در این قسمت تمامی هزینه های خود شامل هزینه آب، برق، تلفن و یا هر هزینه ای که نیاز به ثبت آن دارید را وارد نموده و ثبت کنید.

دفاترمعین/کل: شما می توانید تمامی حساب‌های محل کار خود شامل هزینه ها، چکها ،کالاها، مشتری هاو.....را در این دفاتر، بر اساس تاریخ، بدهکاری و یا بستانکاری مشاهده کنید.

تعمیرات : شما می توانید برای تعمیراتی که انجام می دهید قبض صادر نمائید.

www.tarhandishan.com - www.softgold.ir
تلفن : 02166435129-02166437508
98 - 97 - 96 - 09120339195

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

نرم افزار حسابداری

۰ لایک
۰ نظر

مزایای نرم افزار حسابداری به شرح زیر می باشد:
خرید
فروش
طراحی و تغییر فرم چاپ فاکتورهابه شکل دلخواه
تهیه گزارش با گزینشهای متفاوت
ارتباط با مشتری
صدور فاکتور
برگشت از خرید
برگشت از فروش
صندوق
سود و زیان
صورتحساب مشتری و کالا
نگهداری شماره سریال ها
دفتر گارانتی
طریقه تسویه (نقد- چک- اقساط)
دفتر اقساط مشتری/چک و بانک
دفاتر(کل- معین- تفضیلی)
دریافت
پرداخت
تعریف مشخصات کالا و مشتری
هزینه ها
سطح دسترسی کاربران
قابل اتصال به دستگاه بار کد خوان/ بار کد زن/چاپ بار کد
بخش صدور قبض و تعمیرات
چک و بانک ها
هزینه ها

این نرم افزار به این منظور طراحی شده است تا پاسخگوی تمام نیازهای شما برای کارهای حسابداری شرکت یا محل کارتان باشد. ساختار ساده و قابل فهم این نرم افزار امکان استفاده از آن را برای تمامی افراد حتی کسانی که آشنایی چندانی با کامپیوتر ندارند فراهم آورده است.

کالا: شما می توانید با استفاده از این نرم افزار تمامی کالاهایی را که در قسمت خرید یا فروش نیاز خواهید داشت را وارد نموده و ثبت نمائید
مشتری : در این قسمت می توانید لیست تمامی مشتریان دائمی خود را وارد نموده و در هر فروش، با استفاده از این بخش مشتری مورد نظر خود را بیابید.
دریافت/پرداخت: در این قسمت سیستم، شما می توانید همه دریافت‌ها و پرداخت‌های پولی خود را وارد نموده و ثبت نمائید.

بانک: در این قسمت، کاربر می تواند تمام حساب‌های بانکی خود را با وارد کردن مشخصات بانکی ثبت نماید.

چک: در این قسمت می توانید تمامی چک‌های ثبت شده بر اساس تاریخ و یا مبلغ چک، همچنین مبالغ بدهکاری و بستانکاری مشاهده نمائید.

هزینه ها: در این قسمت تمامی هزینه های خود شامل هزینه آب، برق، تلفن و یا هر هزینه ای که نیاز به ثبت آن دارید را وارد نموده و ثبت کنید.

دفاترمعین/کل: شما می توانید تمامی حساب‌های محل کار خود شامل هزینه ها، چکها ،کالاها، مشتری هاو.....را در این دفاتر، بر اساس تاریخ، بدهکاری و یا بستانکاری مشاهده کنید.

تعمیرات : شما می توانید برای تعمیراتی که انجام می دهید قبض صادر نمائید.

www.tarhandishan.com - www.softgold.ir
تلفن : 02166435129-02166437508
98 - 97 - 96 - 09120339195