Skip to main content
بلک میرور
۳,۴۳۲ بازدید

  • Kurt
  • آسانا
  • ⓨⓐⓢ

زوم بی نهایت در فرکتال های مختلف

jd.domovoi
jd.domovoi
منتشر شده در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۹۷

بَرخال یا فرکتال، یا فراکتال (Fractal) ساختاری هندسی است که با بزرگ کردن هر بخش از این ساختار به نسبت معین، همان ساختار نخستین به دست آید. به گفتاری دیگر برخال ساختاری است که هر بخش از آن با کل‌اش همانند است. برخال از دور و نزدیک یکسان دیده می‌شود. به این ویژگی خودهمانندی گویند. برخال‌ها یکی از ابزارهای مهم در گرافیک رایانه‌ای هستند.