Skip to main content
هواوی
۲۴۶ بازدید

آموزش کارکرد فلزیاب های آنتنی

فلزیاب پیشرفته پیشتاز
فلزیاب پیشرفته پیشتاز
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۳

ویژگی فلزیاب آنتنی در این است که بتواند طلا یا انوع فلزات را مجزا تفکیک نماید و این تفکیک طبق اعداد وی دی ای VDI در جدول تفکیک و تشخیص وی دی ای اسکال VDI SCALE به انجام برسد و از شرایط تفکیک که ویژگی فلزیاب انتنی این است که با حرکت آنتن به سمت طلا یا فلز مورد نظر پاسخ یا واکنش از خود نشان دهد و با تغییر عدد تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD بتوان موقعیت طلا را از دیگر فلزات یا الیاژ فلزات یا فلز پوسیده یا ذرات مزاحم تشخیص داده و مشخص نمود